Teşhis ve Tedavi Planlaması

Tanı

Genel ağız içi muayenede hekiminizin dikkat edeceği noktalar şunlardır:

- Radyolojik inceleme: Çürük, kemik kaybı, kistler tespit edilir, kök pozisyonları incelenir.

Panoramik Radyografi

Ağızdaki tüm dişler ve kökleri, çene kemiği içerisinde gömülü kalmış dişleri, dişlerin etrafını saran kemik dokuyu ve diğer fizyolojik, patolojik oluşumları görüntülemek için kullanılır. Görüntü ağız dışından alınır. Rutin kontrollerde, gömük dişlerin çekimi ve implant uygulaması başta olmak üzere cerrahi işlemlerde ve periodontal işlemlerde kullanılır.

Panoramik Radyografi

Periapikal Radyografi

Kök ucunun daha detaylı görüntülenmesinde, kanal tedavisinde kanal boyu ölçümü ve kanalın doldurulması işlemlerinde, çürük tesbitinde kısacası bir ya da birkaç dişin ve etrafındaki kemik dokunun detaylı incelenmesi gerektiğinde ağız içinden perapikal radyografiler çekilir.

Önceden kullanılan negatifli banyo tekniklerinin aksine günümüzde dijital görüntüleme yöntemleri (RVG) kullanılmaktadır. RVG' de görüntü çekildiği anda bilgisayar ekranında çıkar ve kaydedilir. Bu teknikle hem zamandan kazanılır, hem de hastanın aldığı radyasyon dozu da ihmal edilemeyecek düzeyde azalır.

Bilgisayarlı Tomografi

Büyük kist, tümör, çene kırığı teşhisi, implant uygulanmasından önce anatomik yapıların uygunluğunun incelenmesi amacıyla kullanılan 3 boyutlu görüntüleme tekniğidir.

- Diş muayenesi: Muayene aletleriyle dişler kontrol edilerek çürükler tesbit edilir ve eskimiş dolgu ve kuronlar gözden geçirilir.

- Dişeti muayenesi: Dişetleri ve dişler etrafındaki kemik incelenerek dişeti çekilmesi, periodontal hastalıklar gözlemlenir.

Bilgisayarlı Tomografi

Tedavi Planlaması

Tedavi Planlaması
Tedavi Planlaması

Tüm bu tanı yöntemler kullanılarak problemler tespit edilir. Daha sonra hastaya alternatif tedavi yöntemleri sunulur. Tedavinin nasıl olacağı, maliyeti ve ne kadar süreceği konusunda hasta bilgilendirilir.